25 thg 2, 2016

ĐỢI ...

CÁNH MỎNG, THÂN MỀM, ĐƯỢM NÉT XUÂN.

BÂNG KHUÂNG ĐỢI NGỌN GIÓ TƯƠI NHUẦN.
CHỜ ONG HÚT MẬT, MONG LÀN NẮNG,
NGÓNG BƯỚM VIN CÀNH, ĐÓN LỮ NHÂN.  


24 thg 2, 2016

ĐIỆP KHÚC ĐÀO XUÂN


Hoa xuân khoe sắc thắm tươi
Dâng cho đời những nụ cười niềm vui
ĐIỆP KHÚC ĐÀO PHAI


XUÂN RƠI !!!


LƯNG ĐÀO TƠ