24 thg 7, 2012

NGẪM VỀ KHÚC ĐƯƠNG THI

Dưới những hàng bia mộ nỏ danh.
Hương rừng, gió núi, nắng trong lành.
Làn mây lưỡng lự… trôi lơ lửng.
Ngọn khói lừng chừng… quyện quẩn quanh.
Vọng tiếng: Xung phong ! giờ xuất trận.
Vang lời: Quyết thắng ! lúc quân hành.
Tên Anh, Họ Chị… tìm đâu nhỉ ?
Dưới những hàng bia mộ nỏ danh.