12 thg 2, 2013

CHÀO MỪNG NGÀY LỄ TÌNH YÊU !
     Một vị thánh đã chịu bao đau đớn,
    Cho loài người giữ được tình yêu.
    Khi đã có, xin đừng đánh mất,
    Bởi tình yêu đích thực, không nhiều.

    Bạn đang yêu? 
    Hay chỉ làm những việc giống tình yêu ?