31 thg 10, 2011

LỜI NÓI CỦA EM

Có thể ví lời nói của em là gì nhỉ?
Sau nhiều đêm dài băn khoăn suy nghĩ,
Anh ví những lời nói của em là mưa…
Ôi buổi đầu ! những hạt mưa lưa thưa !